Brixly AB är partner till Good Life

Vi är oerhört glada att Brixly är med som partner till vårt samhällsarbete vid namn Good Life. Vi vill skapa bättre förutsättningar för framtiden hos de elever vi träffar och Brixly är ett byggbolag som bygger för människor.

“Vi på Brixly har en förkärlek för idrottsföreningar som arbetar med barn och ungdomar. Good Life är intressant då arbetet belyser jämställdhet, tolerans och mångfald och där målgruppen är just barn. Våra sponsringsåtaganden är långsiktiga, som det mesta för oss på Brixly. Därför är det viktigt för oss att RIK och Good Life matchar vårt varumärke och våra värderingar. Då kan vi göra som mest nytta och bidra till utveckling och framgång.” – säger Eva Gidsäter, marknadskoordinator på Brixly.

På bilden ses Eva ta emot ett diplom och en fruktskål från Daniel Östling, marknad Redbergslids IK. För visst har ni koll på att frukt är bra för oss? Rekommendationen för dagligt intag av frukt och grönt är minst 500 g.