C19: Stängda idrottshallar!

Med hänvisning till de senaste restriktionerna gällande corona-viruset har Göteborg Stad och Idrott- och föreningsförvaltningen valt att stänga samtliga idrottshallar. Undantaget gäller yrkesutövare, i RIKs fall alltså herrlaget, som får fortsätta träna och spela matcher.

Information från IoFF:

“Hej!

Från och med lördag 19 december stänger Göteborgs Stad alla motions- och idrottsanläggningar, simhallar/badhus samt möteslokaler som drivs eller hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen. Detta efter uppmaning från Folkhälsomyndigheten om att alla kommuner rekommenderas stänga ned all verksamhet som inte är nödvändig.

Nedstängningen gäller både inomhus- och utomhusanläggningar. Beslutet gäller tillsvidare, men som kortast till söndag 24 januari. Enda undantaget är att lokalerna är öppna för yrkesverksamma elitidrottare.

Vi beklagar att vi under kort tid behövt göra många olika ändringar vad gäller tillgången till stadens idrottsanläggningar, men det är viktigt att vi agerar snabbt och följer de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna ger.

All avbokning sker fortlöpande, och att en kvarvarande tid innan 24 jan inte avbokats betyder att man kan inte nyttja den, då allt ska stängas ner men kräver viss administration.” Vi publicerar mer information löpande på vår bokningssida.