RIK har sorg

Vi har nåtts av det tråkiga beskedet att vår medlem och mångårige styrelsemedlem Torild Berg har gått bort.
Torild var en oerhört snäll och omtyckt person både i klubben och utanför. Torild jobbade dessutom över 30 år för Gotevent och var mycket engagerad i idrottsmuseet.
Våra tankar går till familjen och dom närmaste. Vila i frid.

Begravningen äger rum i Askims kyrka den 29 april klockan 13:30.