ÅRSMÖTE

Varmt välkommen till Redbergslids IKs årsmöte!

Datum: 16 juni
Tid: 18:00
Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59

Motioner skickas till info@redbergslid.se senast 9 juni.

I och med regeringens restriktioner med hänvisning till Corona-viruset tillåts max 50 personer delta på årsmötet. Endast medlemmar är välkomna (obs. endast medlemmar över 15 år som har rösträtt). Med hänvisning till Corona ber vi er anmäla närvaro senast 14 juni till info@redbergslid.se.