Styrelsen

Lena Engström

ORDFÖRANDE

lena.engstrom(at)leadership2grow.com
070-497 97 68

Anna Haglund

MEDLEMSNYTTA

Lotta Persson

MARKNAD & SÄLJ

Anders Edshage

KASSÖR

Ulf Sjöblom

SPORT