Bröstcancerfonden

RIK är med i kampen mot bröstcancer. Med damlaget i spetsen arrangeras årligen en välgörenhetsmatch till förmån för Bröstcancerfonden.

2019 samlade RIK in 37 525 kr

Bröstcancer drabbar nästan 8 000 personer årligen i Sverige, ca 82 % överlever. Omkring 1 500 kvinnor får årligen diagnosen ”spridd bröstcancer” som innebär att cancerceller från den ursprungliga tumören spridit sig till andra delar av kroppen och bildat nya tumörer. Spridd bröstcancer är obotlig men det finns behandlingar som bromsar alternativt förhindrar att sjukdomen förvärras.

Bröstcancerförbundet är en ideell förening som verkar för upplysning, utbildning, opinionsbildning och insamling för bidrag åt forskning, utveckling och stöd. De arbetar för tidig upptäckt, bästa möjliga behandling och vård, stöd till de drabbade och närstående samt preventiva åtgärder och internationell samverkan.