Redbergslids IK Värdegrund

Alltjämt sedan Redbergslids IK grundades 6 december 1916 har syftet med klubben varit att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjandet av god kamrat- och idrottsanda, i enlighet med idrottens må loch inriktning. Innehåll i RIKs värdegrund är hämtat från en anrik historia, till exempel är devisen Idrott är grund för ungdoms fostran från 30-talet fortfarande aktuell och historiens med- och motgångar har medfört kunskaper om vad som är ett vinnande koncept. 

RIKs värdegrund beskriver vad RIK står för samt hur vi i RIK förväntas uppträda, mot varandra och andra.

Vill du ta del av hela vår klubbpolicy?

RIK

Värdeord

Elegans, Ansvar och Tillsammans är RIKs värdeord och ska genomsyra allt arbete i verksamheten, från yngsta ungdomslag till styrelsen.

Elegans

RIK är eleganta i sitt bemötande genom att uppträda på ett schysst sätt gentemot domare, motståndare och andra personer i och utanför organisationen. Det eleganta bemötandet innebär att vi i RIK inte gör skillnad på någon oavsett ålder, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning, kulturell härkomst eller etnicitet.

Ansvar

RIK tar ansvar för individens utveckling som spelare och människa, för en organisation i kontroll samt för att göra gott i samhället med hjälp av idrottens kraft.

Tillsammans

I RIK arbetar vi tillsammans för att nå framgång, på och utanför plan. Framgång kan på seniornivå innebära att vinna matcher, på ungdomsnivå att förbättra samarbetet och på organisationsnivå att skapa ett starkare varumärke.
RIK står för de vita eleganterna som tar ansvar tillsammans.

RIK - Egenskaper

Respekt

En RIK:are visar alltid respekt mot andra människor oavsett ålder, trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning, kulturell härkomst eller etnicitet.

Idrottskamrat

En RIK:are är en idrottskamrat som hjälper och stöttar sina vänner samt som uppträder schysst mot domare och motståndare.

Kämparglöd

En RIKare visar alltid kämparglöd vilket innebär att alltid göra sitt bästa och att inte ge upp.