Zutas hörna

“Klubblagen borde värdera utbildning och kompetens bland ledare i de yngre åldrarna på ett högre sätt, den borde vara grunden för varje klubbs välmående.”

Läs hela inlägget här: https://zutashorna.wordpress.com/